درباره ما
پروژه ديزل ژنراتورهای اضطراری پتروشيمي ماهشهر و فرودگاه ماهشهر
پروژه صنايع دفاع
پروژه شرکت روف تراس-3 دستگاه 900 KVA پارالل
پروژه همراه اول
پروژه رايتل
پروژه نيروي هوايي سپاه
پتروشيمي IP54 تابلو هاي پارالل
پروژه سازمان آب و فاضلاب کشور
پروژه معادن خاف
پروژه شرکت نفت ستاره خليج فارس و پالايشگاه گاز سرخون و قشم
ديزل ژنراتورهاي کنسر سيوم نصر
ديزل ژنراتورهاي برج شاهنامه
ديزل جوشهاي شرکت سکوکار -فاز 14 پارس جنوبي
ديزل ژنراتورهاي برخي از ساختمانهاي تجاري و مسکوني و بانکها
ديزل ژنراتورهاي شرکت ناورود -فاز 6و7و8 پارس جنوبي
پایور دیزل آسیا
پایور دیزل آسیا اجاره دیزل ژنراتور تعمیر و سرویس و نگهداری خدمات پس از فروش