شاسی سیار

تولید کننده شاسی دیزل ژنراتور Diesel Generator Chassis Producer

شاسی دیزل ژنراتور چهار چوب فلزی است که مجموعه دیزل و ژنراتور پس از کوپله بر روی آن مسقر میشود . ساخت انواع شاسی دیزل ژنراتور در ابعاد مختلف در کارخانه شرکت [...]
بیشتر بخوانید تولید کننده شاسی دیزل ژنراتور Diesel Generator Chassis Producer