شاسی سیار

تولید کننده شاسی دیزل ژنراتور Diesel Generator Chassis Producer

شاسی دیزل ژنراتور چهار چوب فلزی است که مجموعه دیزل و ژنراتور پس از کوپله بر روی آن مسقر میشود . ساخت انواع شاسی دیزل ژنراتور در ابعاد مختلف در کارخانه شرکت [...]
بیشتر بخوانید تولید کننده شاسی دیزل ژنراتور Diesel Generator Chassis Producer
قیمت دیزل ژنراتور

تولید کننده کانوپی دیزل ژنراتور Diesel Generator Silent Canopy Producer

دیزل ژنراتور در زمان کار صدای زیادی تولید می کند که به گوش ها آسیب می رساند. در بسیاری از کاربردها (بیمارستانها ،هتل ها و اماکن رفاهی تفریحی و …) [...]
بیشتر بخوانید تولید کننده کانوپی دیزل ژنراتور Diesel Generator Silent Canopy Producer
رنگ کوره ای

تولید کننده کانوپی دیزل ژنراتور Diesel Generator Silent Canopy Producer

کانوپی دیزل ژنراتور در واقع همان کاور صداگیر و محافظ دیزل ژنراتور است. ضرورت استفاده از کانوپی سایلنت دیزل ژنراتور ها در زمان کارکرد صدای بسیار زیادی تولید [...]
بیشتر بخوانید تولید کننده کانوپی دیزل ژنراتور Diesel Generator Silent Canopy Producer
بی صدا کردن دیزل ژنراتور

تولید کننده کاور بی صدا دیزل ژنراتور Diesel Generator Silent Cover Producer

دیزل ژنراتور بی صدا در واقع دیزل ژنراتوری است که صدای خروجی از آن توسط یک کاور جاذب صدا جذب گردیده است. این کاور های بی صدا که در اصطلاح کانوپی سایلنت گفته [...]
بیشتر بخوانید تولید کننده کاور بی صدا دیزل ژنراتور Diesel Generator Silent Cover Producer